• <rp id="20nut"></rp>
 • <em id="20nut"><ruby id="20nut"></ruby></em>
 • <button id="20nut"></button>
 • <em id="20nut"><ruby id="20nut"><u id="20nut"></u></ruby></em>
  1. <rp id="20nut"><object id="20nut"><input id="20nut"></input></object></rp><rp id="20nut"><ruby id="20nut"><input id="20nut"></input></ruby></rp>

    行政管理團隊


    姓名

    工作崗位

    辦公地點

    辦公電話

    電子郵箱

    黃曦

    綜合辦公室主任

    理科大樓A526

    62232031/54345465

    huangxi@admin.ecnu.edu.cn

    鄒佳君

    綜合辦副主任、財務辦主管

    理科大樓A511

     6223 3969

    jjzou@sfs.ecnu.edu.cn

    曹維

    會議室管理

    理科大樓A521

     6223 2025

    wcao@finance.ecnu.edu.cn

    王健

    綜合辦公室、工商學院院辦

    法商南樓435/理科大樓A1210b

     54344958/62233020

    sdzzwangjian758@163.com

    肖啟玉

    綜合辦公室、宣傳秘書

    理科大樓A521

    6223 2025

    qyxiao@fem.ecnu.edu.cn

    楊成明

    IT運維

    理科大樓A521/法商南樓433

    54341048/62233020

    cmyang@infor.ecnu.edu.cn

    王欣華

    財務辦

    理科大樓A511

     6223 3891

    xhwang@fem.ecnu.edu.cn

    劉南嵐

    財務辦

    理科大樓A511

     6223  3891

    nlliu@fem.ecnu.edu.cn

    張伊麗

    人事辦主管

    理科大樓A513

    54345176/62231013

    ylzhang@bs.ecnu.edu.cn

    王詩樂

    人事辦

    理科大樓A513

    6223 1013

    hr@fem.ecnu.edu.cn

    slwang@fem.ecnu.edu.cn

    郭小林

    科研辦(文科)

    理科大樓A515

     6223 1003

    xlguo@sfs.ecnu.edu.cn

    祝紅

    科研辦(理科)

    理科大樓A515

     6223 1531

    hzhu@stat.ecnu.edu.cn

    吳雨晴

    外事與合作辦

    理科大樓A519

     6223 1009

    yqwu@fem.ecnu.edu.cn

    吳劍飛

    專職組織員

    理科大樓A529

     6223 1009

    jfwu@ied.ecnu.edu.cn

    王瑩

    專職組織員

    理科大樓A529

     6223 1532

    ywang@admin.ecnu.edu.cn

    欒賽娜

    研究生專職輔導員(公管學院、統計學院)

    理科大樓A527

     6223  3906

    snluan@fem.ecnu.edu.cn

    林悅

    研究生輔導員(經濟學院、工商管理學院)

    理科大樓A527

     6223  3906

    ylin@fem.ecnu.edu.cn

    王璐瑤

    本科教務辦主管(統計學院)、統計學院院辦

    理科大樓A1702/法商南樓433

    54345059/62233223

    lywang@sfs.ecnu.edu.cn

    李貝

    本科教務辦(經濟學院)

    法商南樓433

     3350 3506

    bli@fem.ecnu.edu.cn

    馮小芳

    本科教務辦(工商學院)

    法商南樓433

     5434 4952

    xffeng@bs.ecnu.edu.cn

    葉葉

    本科教務辦(公管學院)、公管學院院辦

    理科大樓A1410b

     6223 8721

    yye@sem.ecnu.edu.cn

    楊睿

    研究生教務辦主管(工商學院)

    理科大樓A517

    54344959/62233305

    ryang@bs.ecnu.edu.cn

    牟昱潔

    研究生教務辦(經濟學院、統計學院)

    理科大樓A517

    6223 1525

    yjmou@fem.ecnu.edu.cn

    蔡欣利

    研究生教務辦(公管學院)

    理科大樓A517

     6223 8751

    lhchen@vc.ecnu.edu.cn

    張路一

    經濟學院院辦

    理科大樓A810b

    62233002

    luyi0401@126.com

    彭德艷

    國際航運物流研究院辦公室

    理科大樓A205

    6260 9426

    dypeng@ee.ecnu.edu.cn

    錢琳

    統計交叉科學研究院辦公室

    理科大樓A1504

     6223 3188

     lqian@fem.ecnu.edu.cn

    劉飚

    專業學位教育中心辦公室

    電化樓413

     6223 2951

    yayingfan@fem.ecnu.edu.cn

    楊丹妮

    經管書院辦公室

    本科生公寓19號樓118

     3350 3389

    dnyang@mail.ecnu.edu.cn

    張瑛

    統計與數據科學前沿理論及應用教育部重點實驗室辦公室

    理科大樓A1702

     6223 3223

    zhangying@fem.ecnu.edu.cn    返回原圖
    /

    野兔AV为您提供